شرکت تجهیزات صنعتی آرتارولشرکت تجهیزات صنعتی آرتارولشرکت تجهیزات صنعتی آرتارول

ویژگی بلبرینگها

انواع بلبرینگ

ویژگی های مهم بلبرینگ

ویژگی های مهم بلبرینگ برای یاتاقان‌های ساچمه‌ای، یاتاقان پرکننده کنراد یا بدون شکاف متداول‌ترین آنهاست، که طراحی آن فاقد شکاف پرکننده است و به جای آن متکی به جابجایی سطح داخلی برای بارگیری توپ‌ها و قفس برای حفظ فاصله یکنواخت است. برای یاتاقان‌های غلتکی، نوع بلبرینگ به انتخاب نوع غلتکی…
ادامه مطلب
تماس با ما