شرکت تجهیزات صنعتی آرتارولشرکت تجهیزات صنعتی آرتارولشرکت تجهیزات صنعتی آرتارول

ویژگی انواع بلبرینگ

انواع بلبرینگ

ویژگی های انواع بلبرینگ

ویژگی های انواع بلبرینگ بلبرینگ یکی از رایج ترین انواع یاتاقان های مورد استفاده است. از یک ردیف توپ به عنوان عناصر چرخان تشکیل شده است. آنها بین دو قطعه فلزی حلقوی شکل گیر افتاده اند. این قطعات فلزی به عنوان نژاد شناخته می شوند. مسابقه درونی برای چرخش آزاد…
ادامه مطلب
تماس با ما