شرکت تجهیزات صنعتی آرتارولشرکت تجهیزات صنعتی آرتارولشرکت تجهیزات صنعتی آرتارول

جنس پوشش بیرینگ

جنس پوشش عایق الکتریکی

جنس پوشش عایق الکتریکی بیرینگها چیست؟

جنس پوشش عایق الکتریکی بیرینگها چیست؟ تمام موتورهای الکتریکی روی درایوها در معرض افزایش ولتاژ شفت هستند. بنابراین همه آنها در معرض آسیب ناشی از تخلیه ولتاژ شفت از طریق یاتاقان ها هستند. این همان چیزی است که حلقه های اتصال به زمین برای آن هستند: آنها ولتاژ شافت را…
ادامه مطلب
تماس با ما